گودرزی:در ورزش بانوان رشد کرده‌ایم که در المپیک روی سکو رفتیم

گودرزی:در ورزش بانوان رشد کرده‌ایم که در المپیک روی سکو رفتیم
پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت:گودرزی می گوید:«شاید هیچ حوزه ای پیدا نشود که تصمیمات مدیریتی اش به اندازه وزارت ورزش و جوانان، مورد قضاوت عموم قرار گیرد.»

گودرزی:در ورزش بانوان رشد کرده‌ایم که در المپیک روی سکو رفتیم

پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت:گودرزی می گوید:«شاید هیچ حوزه ای پیدا نشود که تصمیمات مدیریتی اش به اندازه وزارت ورزش و جوانان، مورد قضاوت عموم قرار گیرد.»
گودرزی:در ورزش بانوان رشد کرده‌ایم که در المپیک روی سکو رفتیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author