گواردیولا: کمپانی باید فیزیکی و ذهنی آماده باشد

گواردیولا: کمپانی باید فیزیکی و ذهنی آماده باشد
پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی مدعی شد ونسان کمپانی باید از نظر ذهنی و بدنی آماده باشد تا به او فرصت بازی کردن برسد.

گواردیولا: کمپانی باید فیزیکی و ذهنی آماده باشد

پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی مدعی شد ونسان کمپانی باید از نظر ذهنی و بدنی آماده باشد تا به او فرصت بازی کردن برسد.
گواردیولا: کمپانی باید فیزیکی و ذهنی آماده باشد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author