گواردیولا: این بهترین بازی فصل ما بود

گواردیولا: این بهترین بازی فصل ما بود
پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، پس از پیروزی 3-1 تیمش مقابل وستهام، نمایش بازیکنانش در این دیدار را بهترین عملکرد این تیم تا اینجای فصل توصیف کرد.

گواردیولا: این بهترین بازی فصل ما بود

پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، پس از پیروزی 3-1 تیمش مقابل وستهام، نمایش بازیکنانش در این دیدار را بهترین عملکرد این تیم تا اینجای فصل توصیف کرد.
گواردیولا: این بهترین بازی فصل ما بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author