گواردیولا: اگر موفق نباشم به خانه بازخواهم گشت

گواردیولا: اگر موفق نباشم به خانه بازخواهم گشت
پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی تاکید کرد که اگر رویکرد فکری او منجر به پیشرفت منچسترسیتی نشود، این باشگاه را ترک خواهد کرد.​​​​​​​

گواردیولا: اگر موفق نباشم به خانه بازخواهم گشت

پپ گواردیولا، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی تاکید کرد که اگر رویکرد فکری او منجر به پیشرفت منچسترسیتی نشود، این باشگاه را ترک خواهد کرد.​​​​​​​
گواردیولا: اگر موفق نباشم به خانه بازخواهم گشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author