گواردیولا:میراث کرویف تکرار نشدنی است

گواردیولا:میراث کرویف تکرار نشدنی است
پپ گواردیولا، سرمربی بایرن مونیخ، معتقد است میراث یوهان کرویف در بارسا و دنیای فوتبال را هیچ ‏کسی نمی تواند تکرار کند.‏

گواردیولا:میراث کرویف تکرار نشدنی است

پپ گواردیولا، سرمربی بایرن مونیخ، معتقد است میراث یوهان کرویف در بارسا و دنیای فوتبال را هیچ ‏کسی نمی تواند تکرار کند.‏
گواردیولا:میراث کرویف تکرار نشدنی است

سایت خبری زندگی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author