گل 14 میلیون یورویی سردار برای روستوف

گل 14 میلیون یورویی سردار برای روستوف
ایسنا نوشت: روستوف با حضور در لیگ قهرمانان اروپا 14 میلیون یورو به عنوان پاداش از یوفا دریافت خواهد کرد تا از خطر ورشکستگی نجات یابد.

گل 14 میلیون یورویی سردار برای روستوف

ایسنا نوشت: روستوف با حضور در لیگ قهرمانان اروپا 14 میلیون یورو به عنوان پاداش از یوفا دریافت خواهد کرد تا از خطر ورشکستگی نجات یابد.
گل 14 میلیون یورویی سردار برای روستوف

label, , , , , , , , , , , ,

About the author