گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم

گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم
سرمربی ذوب اهن با توجه به دومین قهرمانی پیاپی اش در جام حذفی، این جام را شایسته تیمش دانست.

گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم

سرمربی ذوب اهن با توجه به دومین قهرمانی پیاپی اش در جام حذفی، این جام را شایسته تیمش دانست.
گل محمدی: بازی بزرگی را بردیم

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author