گل قیچی برگردان زلاتان در اولین بازی برای یونایتد(عکس)

گل قیچی برگردان زلاتان در اولین بازی برای یونایتد(عکس)
زلاتان ابراهیموویچ، ستاره جدید شیاطین سرخ، در اولین بازی برای این تیم، در دقیقه 4 دروازه گالاتاسرای را باز کرد.

گل قیچی برگردان زلاتان در اولین بازی برای یونایتد(عکس)

زلاتان ابراهیموویچ، ستاره جدید شیاطین سرخ، در اولین بازی برای این تیم، در دقیقه 4 دروازه گالاتاسرای را باز کرد.
گل قیچی برگردان زلاتان در اولین بازی برای یونایتد(عکس)

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author