گل‌محمدی: کی‌روش بزرگی خودش را در تیم ملی نشان داد

گل‌محمدی: کی‌روش بزرگی خودش را در تیم ملی نشان داد
روزنامه خبرورزشی نوشت: یحیی گل‌محمدی بعد از جدایی از ذوب‌آهن مدتی است که استراحت می‌کند هرچند که در این مدت شایعاتی در خصوص حضور او در برخی از تیم‌های لیگ برتری مطرح شد.

گل‌محمدی: کی‌روش بزرگی خودش را در تیم ملی نشان داد

روزنامه خبرورزشی نوشت: یحیی گل‌محمدی بعد از جدایی از ذوب‌آهن مدتی است که استراحت می‌کند هرچند که در این مدت شایعاتی در خصوص حضور او در برخی از تیم‌های لیگ برتری مطرح شد.
گل‌محمدی: کی‌روش بزرگی خودش را در تیم ملی نشان داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author