گلزنی سردار در لیگ قهرمانان اروپا/ آزمون دروازه آژاکس را باز کرد

گلزنی سردار در لیگ قهرمانان اروپا/ آزمون دروازه آژاکس را باز کرد
سردار آزمون در مسابقه روستوف – آژاکس هلند توانست برای تیم خود گل بزند.

گلزنی سردار در لیگ قهرمانان اروپا/ آزمون دروازه آژاکس را باز کرد

سردار آزمون در مسابقه روستوف – آژاکس هلند توانست برای تیم خود گل بزند.
گلزنی سردار در لیگ قهرمانان اروپا/ آزمون دروازه آژاکس را باز کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author