گلر لالیگایی هم به داد ماشین نرسید

گلر لالیگایی هم به داد ماشین نرسید
تیم ماشین سازی تبریز در لیگ شانزدهم نتوانسته نتایج خوبی کسب کند و در قعرجدول رده بندی قرار دارد.

گلر لالیگایی هم به داد ماشین نرسید

تیم ماشین سازی تبریز در لیگ شانزدهم نتوانسته نتایج خوبی کسب کند و در قعرجدول رده بندی قرار دارد.
گلر لالیگایی هم به داد ماشین نرسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author