گلایه‌های مادری که فرزند قهرمانش به جای ریو، در بیمارستان است

گلایه‌های مادری که فرزند قهرمانش به جای ریو، در بیمارستان است
یک ماه قبل بهادر مولایی فکر نمی‌کرد در چنین روزهایی به جای حضور در المپیک، روی تخت بیمارستان باشد.

گلایه‌های مادری که فرزند قهرمانش به جای ریو، در بیمارستان است

یک ماه قبل بهادر مولایی فکر نمی‌کرد در چنین روزهایی به جای حضور در المپیک، روی تخت بیمارستان باشد.
گلایه‌های مادری که فرزند قهرمانش به جای ریو، در بیمارستان است

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author