گفت و گو با ستاره والیبال دنیا که حسابی ایرانی ها را شاکی کرده بود

کوبیاک می گوید:« تازمانی که تماشاگران کتکم نزنند ، در زمین فریاد می زنم»

اس ام اس جدید

مرجع توریسم

label, , , , , , , , ,

About the author