گفت‌وگو با دستیار سابق کی‌روش در آمریکا/طبیعی است منتقدان حالا از تیم‌ملی تعریف کنند

گفت‌وگو با دستیار سابق کی‌روش در آمریکا/طبیعی است منتقدان حالا از تیم‌ملی تعریف کنند
امید نمازی می گوید طبیعی است که این روزها دیگر منتقدان از تیم کی روش انتقاد نمی کنند.

گفت‌وگو با دستیار سابق کی‌روش در آمریکا/طبیعی است منتقدان حالا از تیم‌ملی تعریف کنند

امید نمازی می گوید طبیعی است که این روزها دیگر منتقدان از تیم کی روش انتقاد نمی کنند.
گفت‌وگو با دستیار سابق کی‌روش در آمریکا/طبیعی است منتقدان حالا از تیم‌ملی تعریف کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author