گفت‌وگو با امتیازآورترین بانوی والیبال ایران/ فرنوش شیخی:مردم دیدند بلدیم سرویس و آبشار بزنیم

گفت‌وگو با امتیازآورترین بانوی والیبال ایران/ فرنوش شیخی:مردم دیدند بلدیم سرویس و آبشار بزنیم
فرنوش شیخی از تجربه حضور در جام باشگاه‌های والیبال آسیا می‌گوید.

گفت‌وگو با امتیازآورترین بانوی والیبال ایران/ فرنوش شیخی:مردم دیدند بلدیم سرویس و آبشار بزنیم

فرنوش شیخی از تجربه حضور در جام باشگاه‌های والیبال آسیا می‌گوید.
گفت‌وگو با امتیازآورترین بانوی والیبال ایران/ فرنوش شیخی:مردم دیدند بلدیم سرویس و آبشار بزنیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author