گفت‌وگوی سالار عقیلی و قدرتمندترین پارالمپین جهان

گفت‌وگوی سالار عقیلی و قدرتمندترین پارالمپین جهان
همشهری ورزشی نوشت: سیامند می‌گوید حالا وقت تعریف کردن نیست و باید وارد مسابقات شود.

گفت‌وگوی سالار عقیلی و قدرتمندترین پارالمپین جهان

همشهری ورزشی نوشت: سیامند می‌گوید حالا وقت تعریف کردن نیست و باید وارد مسابقات شود.
گفت‌وگوی سالار عقیلی و قدرتمندترین پارالمپین جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author