گشایش نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی

گشایش نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت. دومین نمایشگاه و جشنواره بزرگ صنعت بسته بندی کشور هم در همین محل آغاز به کار کرد.
۰۸:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


گشایش نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت. دومین نمایشگاه و جشنواره بزرگ صنعت بسته بندی کشور هم در همین محل آغاز به کار کرد.
۰۸:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


گشایش نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author