گزینه استقلال و سپاهان تمدید کرد

گزینه استقلال و سپاهان تمدید کرد
محمد طیبی کاپیتان استقلال خوزستان که مورد توجه باشگاه های استقلال و سپاهان قرار گرفته بود قراردادش را با این تیم تمدید کرد.

گزینه استقلال و سپاهان تمدید کرد

محمد طیبی کاپیتان استقلال خوزستان که مورد توجه باشگاه های استقلال و سپاهان قرار گرفته بود قراردادش را با این تیم تمدید کرد.
گزینه استقلال و سپاهان تمدید کرد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author