گزارش:/ 2 هفته و 3 بازی سرنوشت ساز برای بارسلونا

گزارش:/ 2 هفته و 3 بازی سرنوشت ساز برای بارسلونا
بارسلونا در لالیگا و پس از تساوی خانگی مقابل مالاگا، اوضاع چندان خوبی در مقایسه با رئال مادرید ندارد.

گزارش:/ 2 هفته و 3 بازی سرنوشت ساز برای بارسلونا

بارسلونا در لالیگا و پس از تساوی خانگی مقابل مالاگا، اوضاع چندان خوبی در مقایسه با رئال مادرید ندارد.
گزارش:/ 2 هفته و 3 بازی سرنوشت ساز برای بارسلونا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author