گزارش:/ چالش مهم کریم بنزما در فینال لیگ قهرمانان

گزارش:/ چالش مهم کریم بنزما در فینال لیگ قهرمانان
کریم بنزما با وجود نقش تاثیرگذارش در رئال مادرید، هنوز نتوانسته در فینال ها برای تیمش گلزنی کند و این نقطع ضعف بزرگی برای وی محسوب می شود.

گزارش:/ چالش مهم کریم بنزما در فینال لیگ قهرمانان

کریم بنزما با وجود نقش تاثیرگذارش در رئال مادرید، هنوز نتوانسته در فینال ها برای تیمش گلزنی کند و این نقطع ضعف بزرگی برای وی محسوب می شود.
گزارش:/ چالش مهم کریم بنزما در فینال لیگ قهرمانان

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author