گزارش موندودپورتیوو:/ منیر الحدادی تحت فشار بارسلونا و والنسیا

گزارش موندودپورتیوو:/ منیر الحدادی تحت فشار بارسلونا و والنسیا
مهاجم جوان و مراکشی الاصل بارسلونا دوست دارد به صورت قرضی به سلتا برود اما بارسلونا مخالف این موضوع است.

گزارش موندودپورتیوو:/ منیر الحدادی تحت فشار بارسلونا و والنسیا

مهاجم جوان و مراکشی الاصل بارسلونا دوست دارد به صورت قرضی به سلتا برود اما بارسلونا مخالف این موضوع است.
گزارش موندودپورتیوو:/ منیر الحدادی تحت فشار بارسلونا و والنسیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author