گزارش مجله اینترویو/ تبرئه دخیا از اتهام رسوایی اخلاقی

گزارش مجله اینترویو/ تبرئه دخیا از اتهام رسوایی اخلاقی
نشریه اسپانیایی اینترویو امروز گزارش داد که داوید دخیا، دروازه بان تیم ملی اسپانیا و باشگاه منچستریونایتد از هرگونه اتهام رسوایی اخلاقی تبرئه شده است.

گزارش مجله اینترویو/ تبرئه دخیا از اتهام رسوایی اخلاقی

نشریه اسپانیایی اینترویو امروز گزارش داد که داوید دخیا، دروازه بان تیم ملی اسپانیا و باشگاه منچستریونایتد از هرگونه اتهام رسوایی اخلاقی تبرئه شده است.
گزارش مجله اینترویو/ تبرئه دخیا از اتهام رسوایی اخلاقی

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author