گزارش:/ مادرید و شکستن رکورد میلانی ها

گزارش:/ مادرید و شکستن رکورد میلانی ها
هر دو تیم شهر مادرید امشب در فینال سن سیروی میلان حاضر خواهند بود تا قهرمان چمپیونزلیگ را تعیین کنند.

گزارش:/ مادرید و شکستن رکورد میلانی ها

هر دو تیم شهر مادرید امشب در فینال سن سیروی میلان حاضر خواهند بود تا قهرمان چمپیونزلیگ را تعیین کنند.
گزارش:/ مادرید و شکستن رکورد میلانی ها

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author