گزارش:/ صدرنشینی تاریخی لاس پالماس در لالیگا

گزارش:/ صدرنشینی تاریخی لاس پالماس در لالیگا
فوتبال اسپانیا صدرنشین جدید و عجیبی را به خود می بیند. لاس پالماس بالاتر از بارسا و رئال، تا پایان هفته دوم در صدر جدول لالیگا قرار دارد.

گزارش:/ صدرنشینی تاریخی لاس پالماس در لالیگا

فوتبال اسپانیا صدرنشین جدید و عجیبی را به خود می بیند. لاس پالماس بالاتر از بارسا و رئال، تا پایان هفته دوم در صدر جدول لالیگا قرار دارد.
گزارش:/ صدرنشینی تاریخی لاس پالماس در لالیگا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author