گزارش:/ زنگ خطر برای سوارز در بازی مقابل والنسیا

گزارش:/ زنگ خطر برای سوارز در بازی مقابل والنسیا
لوئیس سوارز با دریافت یک کارت زرد در بازی امشب بارسا مقابل والنسیا از بازی بعدی این تیم محورم خواهد شد؛ اتفاقی که به ضرر او تمام خواهد شد.

گزارش:/ زنگ خطر برای سوارز در بازی مقابل والنسیا

لوئیس سوارز با دریافت یک کارت زرد در بازی امشب بارسا مقابل والنسیا از بازی بعدی این تیم محورم خواهد شد؛ اتفاقی که به ضرر او تمام خواهد شد.
گزارش:/ زنگ خطر برای سوارز در بازی مقابل والنسیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author