گزارش:/ رونالدو و رکورد 400 گل زده برای رئال مادرید

گزارش:/ رونالدو و رکورد 400 گل زده برای رئال مادرید
گل دومی که رونالدو به خیخون زد، چهارصدمین گلش در مجموع بازی های رسمی و دوستانه برای رئال مادرید بود.

گزارش:/ رونالدو و رکورد 400 گل زده برای رئال مادرید

گل دومی که رونالدو به خیخون زد، چهارصدمین گلش در مجموع بازی های رسمی و دوستانه برای رئال مادرید بود.
گزارش:/ رونالدو و رکورد 400 گل زده برای رئال مادرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author