گزارش:/ رونالدو و تکرار تاریخ در کالدرون پس از 5 سال

گزارش:/ رونالدو و تکرار تاریخ در کالدرون پس از 5 سال
کریستیانو رونالدو امشب موفق شد با ثبت یک هت تریک تاریخی در ویسنته کالدرون، باعث برتری بی چون و چرای رئال مقابل اتلتیکو شود.

گزارش:/ رونالدو و تکرار تاریخ در کالدرون پس از 5 سال

کریستیانو رونالدو امشب موفق شد با ثبت یک هت تریک تاریخی در ویسنته کالدرون، باعث برتری بی چون و چرای رئال مقابل اتلتیکو شود.
گزارش:/ رونالدو و تکرار تاریخ در کالدرون پس از 5 سال

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author