گزارش:/ راز موفقیت رئال بر اتلتی در ضیافت پنالتی ها

گزارش:/ راز موفقیت رئال بر اتلتی در ضیافت پنالتی ها
پشت پرده موفقیت رئال مادرید در ضربات پنالتی فینال لیگ قهرمانان برابر اتلتیکو مادرید، یک چهره وجود دارد: خوان یوپیس.

گزارش:/ راز موفقیت رئال بر اتلتی در ضیافت پنالتی ها

پشت پرده موفقیت رئال مادرید در ضربات پنالتی فینال لیگ قهرمانان برابر اتلتیکو مادرید، یک چهره وجود دارد: خوان یوپیس.
گزارش:/ راز موفقیت رئال بر اتلتی در ضیافت پنالتی ها

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author