گزارش:/ توافق پرز با پاداش پیشنهادی کاپیتان‌های رئال

گزارش:/ توافق پرز با پاداش پیشنهادی کاپیتان‌های رئال
در جلسه ای که روز چهارشنبه بین 4 کاپیتان رئال با فلورنتینو پرز(مدیر باشگاه) برگزار شد، طرفین بر سر مبلغ پاداش قهرمانی در چمپیونزلیگ به توافق رسیدند.

گزارش:/ توافق پرز با پاداش پیشنهادی کاپیتان‌های رئال

در جلسه ای که روز چهارشنبه بین 4 کاپیتان رئال با فلورنتینو پرز(مدیر باشگاه) برگزار شد، طرفین بر سر مبلغ پاداش قهرمانی در چمپیونزلیگ به توافق رسیدند.
گزارش:/ توافق پرز با پاداش پیشنهادی کاپیتان‌های رئال

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author