گزارش:/ برابری نیمار با رکورد ژاوی، زلاتان و اوزیل

گزارش:/ برابری نیمار با رکورد ژاوی، زلاتان و اوزیل
نیمار با پاس گلی که امشب به مسی داد تعداد پاس های گل خود در این فصل از لیگ قهرمانان را به 7 رساند.

گزارش:/ برابری نیمار با رکورد ژاوی، زلاتان و اوزیل

نیمار با پاس گلی که امشب به مسی داد تعداد پاس های گل خود در این فصل از لیگ قهرمانان را به 7 رساند.
گزارش:/ برابری نیمار با رکورد ژاوی، زلاتان و اوزیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author