گزارش:/ بارسلونا فاتح اولین ال کلاسیکوی فصل !

گزارش:/ بارسلونا فاتح اولین ال کلاسیکوی فصل !
علیرغم قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان فصل گذشته، بارسلونا از نظر مالی شرایط بهتری داشته و قصد دارد این اتفاق را در سال جاری نیز تکرار کند.

گزارش:/ بارسلونا فاتح اولین ال کلاسیکوی فصل !

علیرغم قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان فصل گذشته، بارسلونا از نظر مالی شرایط بهتری داشته و قصد دارد این اتفاق را در سال جاری نیز تکرار کند.
گزارش:/ بارسلونا فاتح اولین ال کلاسیکوی فصل !

label, , , , , , , , , , ,

About the author