گزارش آخرین تمرین تیم ملی

گزارش آخرین تمرین تیم ملی
تیم ملی آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از بازی با عمان ساعت 11:30 امروز در زمین چمن پژوهشگاه صنعت نفت برگزار کرد. این در حالی که بود سایت رسمی فدراسیون فوتبال ساعت برگزاری آخرین جلسه تمرینی تیم ملی را امروز ساعت 18 در استادیوم آزادی ذکر کرده بود.

گزارش آخرین تمرین تیم ملی

تیم ملی آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از بازی با عمان ساعت 11:30 امروز در زمین چمن پژوهشگاه صنعت نفت برگزار کرد. این در حالی که بود سایت رسمی فدراسیون فوتبال ساعت برگزاری آخرین جلسه تمرینی تیم ملی را امروز ساعت 18 در استادیوم آزادی ذکر کرده بود.
گزارش آخرین تمرین تیم ملی

اخبار

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author