گزارشی تکان‌دهنده از جذب دو بازیکن خارجی پرسپولیس

گزارشی تکان‌دهنده از جذب دو بازیکن خارجی پرسپولیس
روزنامه خبرورزشی نوشت: ببینید آش چقدر شور شده که صدای کریم باقری میانه‌رو و کم‌حرف هم درآمده است.

گزارشی تکان‌دهنده از جذب دو بازیکن خارجی پرسپولیس

روزنامه خبرورزشی نوشت: ببینید آش چقدر شور شده که صدای کریم باقری میانه‌رو و کم‌حرف هم درآمده است.
گزارشی تکان‌دهنده از جذب دو بازیکن خارجی پرسپولیس

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author