گریزمان: هر شب با رویای توپ طلا می خوابم

گریزمان: هر شب با رویای توپ طلا می خوابم
آنتوان گریزمان، ستاره فرانسوی اتلتیکو مادرید معتقد است علیرغم پیشرفت خوب وی در سال جاری، او هنوز می تواند عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد.

گریزمان: هر شب با رویای توپ طلا می خوابم

آنتوان گریزمان، ستاره فرانسوی اتلتیکو مادرید معتقد است علیرغم پیشرفت خوب وی در سال جاری، او هنوز می تواند عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد.
گریزمان: هر شب با رویای توپ طلا می خوابم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author