گروگان گیری در فرانسه

گروگان گیری در فرانسه
دو فرد مسلح به سلاح سرد شماری را در کلیسایی در منطقه نورماندی واقع در شمال فرانسه گروگان گرفتند.
۱۳:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


گروگان گیری در فرانسه

دو فرد مسلح به سلاح سرد شماری را در کلیسایی در منطقه نورماندی واقع در شمال فرانسه گروگان گرفتند.
۱۳:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


گروگان گیری در فرانسه

خرید بک لینک رنک 5

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author