گران‌قیمت‌ترین مربی تاریخ فوتبال جهان مقابل کی‌روش

گران‌قیمت‌ترین مربی تاریخ فوتبال جهان مقابل کی‌روش
سرمربی 68 ساله ایتالیایی،هدایت تیم‌ملی چین را برعهده گرفت.

گران‌قیمت‌ترین مربی تاریخ فوتبال جهان مقابل کی‌روش

سرمربی 68 ساله ایتالیایی،هدایت تیم‌ملی چین را برعهده گرفت.
گران‌قیمت‌ترین مربی تاریخ فوتبال جهان مقابل کی‌روش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author