کی روش: هدف ما حضور در جام جهانی است

کی روش: هدف ما حضور در جام جهانی است
سرمربی تیم فوتبال کشورمان گفت: همه انگیزه و تلاش ما این است که در نهایت به جام جهانی فوتبال صعود کنیم.
۲۳:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


کی روش: هدف ما حضور در جام جهانی است

سرمربی تیم فوتبال کشورمان گفت: همه انگیزه و تلاش ما این است که در نهایت به جام جهانی فوتبال صعود کنیم.
۲۳:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


کی روش: هدف ما حضور در جام جهانی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author