کی‌روش هجده بازیکن را برای بازی با سوریه به‌خط کرد

کی‌روش هجده بازیکن را برای بازی با سوریه به‌خط کرد
سایت رسمی فدراسیون فوتبال نوشت:هجده بازیکن برای حضور در اردوی تیم‌ملی در تهران به این تیم دعوت شدند.

کی‌روش هجده بازیکن را برای بازی با سوریه به‌خط کرد

سایت رسمی فدراسیون فوتبال نوشت:هجده بازیکن برای حضور در اردوی تیم‌ملی در تهران به این تیم دعوت شدند.
کی‌روش هجده بازیکن را برای بازی با سوریه به‌خط کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author