کی‌روش می‌داند چطور به بازیکنانش انرژی بدهد/حک پرچم ایران روی دست آقای سرمربی

کی‌روش می‌داند چطور به بازیکنانش انرژی بدهد/حک پرچم ایران روی دست آقای سرمربی
کارلوس کی‌روش تصویر پرچم ایران را روی دست خود حک کرد و تمام تلاشش این بود تا شاگردانش آن را ببینند.

کی‌روش می‌داند چطور به بازیکنانش انرژی بدهد/حک پرچم ایران روی دست آقای سرمربی

کارلوس کی‌روش تصویر پرچم ایران را روی دست خود حک کرد و تمام تلاشش این بود تا شاگردانش آن را ببینند.
کی‌روش می‌داند چطور به بازیکنانش انرژی بدهد/حک پرچم ایران روی دست آقای سرمربی

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author