کی‌روش: صعود به جام‌جهانی مثل فتح قله اورست است/ آقای جهانگیری سلام ما را به رئیس‌جمهور برسانید

کی‌روش: صعود به جام‌جهانی مثل فتح قله اورست است/ آقای جهانگیری سلام ما را به رئیس‌جمهور برسانید
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صعود به جام جهانی را به صعود به قله اورست تشبیه کرد.

کی‌روش: صعود به جام‌جهانی مثل فتح قله اورست است/ آقای جهانگیری سلام ما را به رئیس‌جمهور برسانید

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران صعود به جام جهانی را به صعود به قله اورست تشبیه کرد.
کی‌روش: صعود به جام‌جهانی مثل فتح قله اورست است/ آقای جهانگیری سلام ما را به رئیس‌جمهور برسانید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author