کی‌روش: بهترین بازی‌مان را مقابل مقدونیه انجام می‌دهیم

کی‌روش: بهترین بازی‌مان را مقابل مقدونیه انجام می‌دهیم
ورزش سه نوشت:کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران، در آستانه دیدار دوستانه تیمش مقابل مقدونیه، این بازی را ‏تجربه ای خوب برای شاگردانش دانست.‏

کی‌روش: بهترین بازی‌مان را مقابل مقدونیه انجام می‌دهیم

ورزش سه نوشت:کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران، در آستانه دیدار دوستانه تیمش مقابل مقدونیه، این بازی را ‏تجربه ای خوب برای شاگردانش دانست.‏
کی‌روش: بهترین بازی‌مان را مقابل مقدونیه انجام می‌دهیم

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author