کی‌روش: اینجا شرایط قابل قبول نیست/ همه بازی‌های مقدماتی جام جهانی دشوار هستند

کی‌روش: اینجا شرایط قابل قبول نیست/ همه بازی‌های مقدماتی جام جهانی دشوار هستند
کارلوس کی‌روش گفت که تیم ملی ایران باید خودش را با شرایط ورزشگاه میزبان مطابقت دهد.

کی‌روش: اینجا شرایط قابل قبول نیست/ همه بازی‌های مقدماتی جام جهانی دشوار هستند

کارلوس کی‌روش گفت که تیم ملی ایران باید خودش را با شرایط ورزشگاه میزبان مطابقت دهد.
کی‌روش: اینجا شرایط قابل قبول نیست/ همه بازی‌های مقدماتی جام جهانی دشوار هستند

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author