کیانوش رستمی رکورد جهان را جابجا کرد

کیانوش رستمی رکورد جهان را جابجا کرد
کیانوش رستمی در مسابقات وزنه برداری جام فجر ضمن شکستن رکورد دو ضربه این دسته مدال طلاء گرفت.
۲۲:۱۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


کیانوش رستمی رکورد جهان را جابجا کرد

کیانوش رستمی در مسابقات وزنه برداری جام فجر ضمن شکستن رکورد دو ضربه این دسته مدال طلاء گرفت.
۲۲:۱۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


کیانوش رستمی رکورد جهان را جابجا کرد

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author