کیانوش رستمی خادم افتخاری حرم حضرت معصومه(س) شد

کیانوش رستمی خادم افتخاری حرم حضرت معصومه(س) شد
کیانوش رستمی، قهرمان المپیک ریو نشان خادمی حضرت فاطمه معصومه(س) را از آیت الله سعیدی، تولیت آستان مقدس قم دریافت کرد.
۱۴:۰۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


کیانوش رستمی خادم افتخاری حرم حضرت معصومه(س) شد

کیانوش رستمی، قهرمان المپیک ریو نشان خادمی حضرت فاطمه معصومه(س) را از آیت الله سعیدی، تولیت آستان مقدس قم دریافت کرد.
۱۴:۰۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


کیانوش رستمی خادم افتخاری حرم حضرت معصومه(س) شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author