کونته: هنوز برای صحبت از قهرمانی زود است

کونته: هنوز برای صحبت از قهرمانی زود است
آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی به تمجید از عملکرد تیمش پرداخت و قدرت دفاعی این تیم را ستود.

کونته: هنوز برای صحبت از قهرمانی زود است

آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی چلسی به تمجید از عملکرد تیمش پرداخت و قدرت دفاعی این تیم را ستود.
کونته: هنوز برای صحبت از قهرمانی زود است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author