کودک ۳ ساله در آتش پراید سوخت

کودک ۳ ساله در آتش پراید سوخت
آتش سوزی خودروی پراید در شهر لنده از توابع یاسوج منجر به مرگ کودک ۳ ساله شد.
۱۴:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


کودک ۳ ساله در آتش پراید سوخت

آتش سوزی خودروی پراید در شهر لنده از توابع یاسوج منجر به مرگ کودک ۳ ساله شد.
۱۴:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


کودک ۳ ساله در آتش پراید سوخت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author