کنوانسیون ایمنی هسته ای در آستانه اجرایی شدن

کنوانسیون ایمنی هسته ای در آستانه اجرایی شدن
یوکیا آمانو گفت: فقط شش کشور دیگر باید اصلاحیه کنوانسیون ایمنی هسته ای برای اجرایی شدن را تصویب کنند.
۱۰:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


کنوانسیون ایمنی هسته ای در آستانه اجرایی شدن

یوکیا آمانو گفت: فقط شش کشور دیگر باید اصلاحیه کنوانسیون ایمنی هسته ای برای اجرایی شدن را تصویب کنند.
۱۰:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


کنوانسیون ایمنی هسته ای در آستانه اجرایی شدن

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author