کنفرانس خبری هافبک تازه‌ وارد بارسلونا/ گومس: بارسلونا بیشتر به فلسفه من شبیه بود

کنفرانس خبری هافبک تازه‌ وارد بارسلونا/ گومس: بارسلونا بیشتر به فلسفه من شبیه بود
آندره گومس، خرید جدید بارسلونا اذعان داشت که بارسلونا بیشتر با درک او از فوتبال همخوانی دارد و به همین دلیل وی بارسا را به جای رئال مادرید انتخاب کرده است.

کنفرانس خبری هافبک تازه‌ وارد بارسلونا/ گومس: بارسلونا بیشتر به فلسفه من شبیه بود

آندره گومس، خرید جدید بارسلونا اذعان داشت که بارسلونا بیشتر با درک او از فوتبال همخوانی دارد و به همین دلیل وی بارسا را به جای رئال مادرید انتخاب کرده است.
کنفرانس خبری هافبک تازه‌ وارد بارسلونا/ گومس: بارسلونا بیشتر به فلسفه من شبیه بود

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , ,

About the author