کنایه روزنامه پرسپولیسی به استقلالی‌ها

کنایه روزنامه پرسپولیسی به استقلالی‌ها
کری‌خوانی‌های دو تیم استقلال و پرسپولیس از طریق روزنامه‌های هواداری آن‌ها همچنان ادامه دارد.

کنایه روزنامه پرسپولیسی به استقلالی‌ها

کری‌خوانی‌های دو تیم استقلال و پرسپولیس از طریق روزنامه‌های هواداری آن‌ها همچنان ادامه دارد.
کنایه روزنامه پرسپولیسی به استقلالی‌ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author