کنایه اینستاگرامی زلاتان خطاب به بدخواهان

کنایه اینستاگرامی زلاتان خطاب به بدخواهان
زلاتان ابراهیموویچ کار خود در منچستر را خیلی خوب شروع کرده است.

کنایه اینستاگرامی زلاتان خطاب به بدخواهان

زلاتان ابراهیموویچ کار خود در منچستر را خیلی خوب شروع کرده است.
کنایه اینستاگرامی زلاتان خطاب به بدخواهان

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author